Aktuality

Přihlášky k MZ podzim
 
Žáci, kteří se přihlásili k maturitní zkoušce v podzimním termínu 2016, si mohou na sekretariátu školy do 7. 7. 2016 v době od 7:00 do 13:00 hod. vyzvednout výpis z přihlášky k MZ.

Maturitní a závěrečné zkoušky podzim 2016
 
Organizace maturitní a závěrečné zkoušek podzim 2016 byla zveřejněna v sekci pro studenty.

Doklasifikace a komisionální zkoušky
 
Termíny doklasifikace a komisionálních zkoušek byly umístěny v sekci pro studenty.

Předání výučních listů 3.OZS
 
V úterý 14. 6. 2016 jsme předali výuční listy absolventům oboru Opravář zemědělských strojů.

Předání maturitních vysvědčení
 
V pátek 10. 6. 2016 proběhne slavnostní předání maturitních vysvědčení.

Návštěva automobilky Tatra
 
Dne 8. 6. 2016 navštívila třída 2.OS automobilku Tatra Kopřivnice.

Maturita 2015/2016
 
Na přelomu května a června proběhla ústní a praktická část maturitních zkoušek.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení
 
Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení studijních a nástavbových oborů pro školní rok 2016/2017

Jednotné závěrečné zkoušky
 
Byly zveřejněny pokyny k písemné i ústní části jednotné závěrečné zkoušky

Jezdecké hobby závody
 
V sobotu 28. 5. 2016 se v areálu Středné školy zemědělské uskuteční Jezdecké hobby závody. Vstup zdarma.

Narození hříběte
 
V sobotu 21.5.2016 se v ranních hodinách narodil naší klisně Vivien krásný hnědý hřebeček po otci Lord Weingard. Členové jezdeckého oddílu jej pojmenovali Lord Warrior :-) Malý Lordík je naším prvním očekávaným hříbětem po delší chovatelské pauze. Letos se můžeme čekat ještě na další hříbě a to od haflingerské klisny Sigrune.

Druhé kolo přijímacího řízení
 
Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení s termínem do 30. 6. 2016

Navádění chmele
 
Od 9. 5. 2016 jsme v rámci prohlubování a ověřování praktických dovedností i v letošním roce zavítali na navádění chmele do chmelnic v Kokorách, v Čekyni a v Tršicích.

Informace o kurzu na vysokozdvižný vozík
 
Dne 16. 5. 2016 byly přidány informace o kurzu odborného výcviku na obsluhu vysokozdvižného vozíku.

Exkurze do firem LUKROM a P+L v Kroměříži
 
Dne 9. 5. 2016 jsme se zúčastnili exkurze do firem LUKROM a P+L v Kroměříži.

Přihlášky na domov mládeže
 
Stanovený konečný termín pro přijetí přihlášek k ubytování žáků na DM pro školní rok 2016/2017 je do 5. 6. 2016.

Ukázka práce komunální techniky
 
Dne 10. května 2016 proběhla v areálu Střední školy zemědělské Přerov praktická ukázka komunální techniky značky New Holland, Amazone, Matev a Femac. Návštěvníci si techniku nejen prohlédli, ale i osobně vyzkoušeli.

Exkurze pivovar Zubr Přerov
 
Dne 2. 5. 2016 se uskutečnila exkurze do pivovaru Zubr Přerov se třídou 2. PK.

Čistírna odpadních vod Henčlov
 
Ve dnech 26. 4. a 3. 5. 2016 navštívili žáci SOU (1. OZS, 1.OS) čistírnu odpadních vod v Henčlově.

Změna prázdninové praxe 1. a 2. ročníků oboru Agropodnikání
 
V souvislosti s tím, že se škola stane centrem zemědělského vzdělávání v Olomouckém kraji a se vznikem malé školní farmy, rozšiřujeme prázdninovou praxi 1. a 2. ročníků na dobu jednoho týdne v období letních prázdnin.

Výsledky přijímacího řízení
 
29. 4. 2016 byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení studijních a nástavbových oborů pro školní rok 2016/2017

Maturita 2015/2016
 
25. 4. 2016 byly přidány další informace k maturitním zkouškám 2015/2016

Výsledky přijímacího řízení
 
22. 4. 2016 byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení učebních oborů pro školní rok 2016/2017

Liga zemědělských škol a den otevřených dveří areálu školního hospodářství
 
Ve středu 20. 4. 2016 proběhne v areálu Střední zemědělské školy Přerov Hobby soutěž Liga zemědělských škol a den otevřených dveří v areálu školního hospodářství (malá školní farma, zahradnictví)

Zemědělská výstava Techagro 2016
 
Dne 7. 4. 2016 jsme navštívili odbornou zemědělskou výstavu Techagro 2016 na výstavišti v Brně.

Exkurze v rámci kurzu KVZOČ
 
Dne 6.4.2016 se uskutečnila odborná exkurze v rámci Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností na 2 zemědělských pracovištích.

Florbalový turnaj o Pohár primátora města Přerova - 22. března 2016
 
Žáci naší školy se zúčastnili turnaje ve florbale na obchodní akademii v Přerově a umístili se na 5. místě.

Exkurze v Nošovicích
 
Dne 18. 3. 2016 jsme výuku v lavicích nahradili odbornou exkurzí v malé obci Moravskoslezského kraje Nošovice.

Mistrovství středních škol ve stolním fotbale Přerov 17. 3. 2016
 
Naše škola se zúčastnila oblastní soutěže ve stolním fotbale. Nejlepší dvojice (Hiemer Daniel a hofman Radim) se umítila na 9. místě.

Silový čtyřboj Lipník nad Bečvou
 
V pondělí 14. 3. 2016 se naše škola zúčastnila okresního kola v silovém čtyřboji. Družstvo dívek se umístilo na 4. místě, družstvo chlapců na 6. místě.

Škola centrem zemědělského vzdělávání
 
V pátek 19. února proběhlo za účasti ministra zemědělství pana Ing. Mariana Jurečky jednání o vzniku centra zemědělského vzdělávání na Střední škole zemědělské v Přerově. (čas 0:55-4:18)

Soutěž mladý zemědělec
 
Počátkem března proběhlo školní kolo soutěže Mladý zemědělec, kde žáci maturitního ročníku soutěžili v teoretických znalostech a praktických dovednostech z předmětů Pěstování rostlin, chovu zvířat, mechanizace a ekonomiky.

Výměnný pobyt Anglie podzim 2016
 
V termínu od 6. do 10.10.2016 proběhne výměnný pobyt studentů na Duchy College, Cornwall

Beseda s ministrem
 
V pátek 19. února besedoval s žáky naší školy ministr zemědělství pan Marian Jurečka.

Přerovské aktuality
 
Střední škola zemědělská se stane centrem zemědělského vzdělávání v Olomouckém kraji (čas 0:24-4:40)

Volná místa
 
Hledáme učitele odborných zemědělských mechanizačních předmětů

Vzdělávací akce firmy "NOSHEEP"
 
V pátek 12. února se poslední ročníky na naší škole zúčastnily vzdělávací akce, kde jsme se měli naučit správnému chování při pracovním pohovoru.

Návštěva Zetor Gallery v Brně
 
Dne 3.2.2016 jsme s žáky 2. OZS a 2. OS navštívili Zetor Gallery v Brně.

Lyžařský výcvikový kurz
 
Ve dnech 11.-15. ledna proběhl lyžařský výcvikový kurz na Horní Bečvě.